Digilogics | Etiquetas de RFID

Etiqueta adhesiva en blanco para metal

ETIQUETA ADHESIVA 100mm x 26mm

PRODUCT DATASHEET

PRODUCT DATASHEET

PRODUCT DATASHEET

EPCglobal Gen 2 UHF RFID Embeddable Metal Tag